Česta pitanja

1. Što je energetski certifikat i čemu služi?

Energetski certifikat je dokument koji grafički i brojčano prikazuje energetska svojstva zgrade i rangira ju u jedan od mogućih osam razreda, od A+ do G. Energetski certifikat budućem kupcu, odnosno korisniku pruža uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Svrha certifikata je zaštita kupaca i podizanje kvalitete gradnje.

2. Što predstavlja energetski razred zgrade?

Energetski razred zgrade opisuje energetska svojstva zgrade, odnosno opisuje prosječnu količinu energije koju zgrada potroši kroz godinu dana. Najmanju potrošnju energije označuje razred A+, dok je razred G energetski najnepovoljniji. Zgrade s višim razredom su kvalitetnije i dugoročno predstavljaju manji trošak za korisnika.

3. Koji je zakonski rok za zgrade javne namjene da naprave energetski certifikat?

Sve zgrade javne namjene preko 500 m2 moraju su po zakonu pribaviti energetski certifikat do 31. prosinca 2013. godine. Za zgrade preko 250 m2 rok je 09.07.2015. Zgrade javne namjene su primjerice: poslovne zgrade, zgrade državnih tijela, zgrade banaka, trgovina, restorana, hotela, škola i sl.

4. Kada treba izraditi energetski certifikat za nove zgrade?

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda. Energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

5. Koje postojeće zgrade trebaju imati energetski certifikat?

Sve postojeće zgrade javne namjene i sve postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing moraju imati energetski certifikat. Vlasnik zgrade dužan je energetski certifikat dati na uvid potencijalnom kupcu. Isto vrijedi i za samostalne uporabne jedinice površine iznad 50 m2.

6. Koji je rok važenja energetskog certifikata?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

7. Tko je ovlašten izdavati energetski certifikat?

Energetski certifikat izdaje ovlašteni energetski certifikator.  Za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom energetsko certificiranje mogu provoditi i fizičke i pravne osobe, dok za zgrade s složenim tehničkim sustavom certificiranje mogu provoditi isključivo pravne osobe. Naravno, svi oni moraju posjedovati važeće ovlaštenje za obavljanje ovih poslova.

8. Što podrazumijeva tehnički sustav zgrade i koje zgrade su zgrade s jednostavnim, a koje sa složenim tehničkim sustavom?

Tehnički sustav zgrade podrazumijeva svu opremu ugrađenu u zgradu koja služi za njezino grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu tople vode, osvjetljenje i proizvodnju električne energije.

Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom su stambene i nestambene zgrade bruto površine do 400 m2 koje su opremljene pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode, a nemaju sustave grijanja, hlađenja, ventilacije; posjeduju lokalne i centralne izvore topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode bez posebnih sustava za povrat topline, zgrade s razdiobom toplinske energije jednim cirkulacijskim krugom bez korištenja alternativnih sustava, zgrade s pojedinačnim rashladnim uređajima i zgrade s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline.

Sve ostale zgrade se smatraju zgradama sa složenim tehničikm sustavima.

9. Koje zgrade moraju imati javno izložen energetski certifikat?

Zgrade javne namjene koje imaju ukupnu korisnu površinu veću od 1000 m2 moraju imati energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade. Od 31. prosinca 2013. godine ista obaveza vrijedi za zgrade javne namjene površine od 500 m2, a od 31. prosinca 2015. za zgrade površine iznad 250 m2. Energetski certifikat se izlaže javno na jasno vidljivom mjestu uz glavni ulaz u zgradu.

Izlaže se prva stranica energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o zgradi i skalu energetskog razreda te treća stranica sa prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade ako je riječ o novoj zgradi, odnosno sa preporukama za korištenje zgrade kako bi se minimizirala potrošnja energije kod novih zgrada.

10. Ima li kupac stana od prodavatelja pravo tražiti energetski certifikat?

Naravno. Ideja energetskog certifikata je jasno i jednostavno kupcu prikazati kvalitetu gradnje. Energetski povoljnija izgradnja i viši razred jamči manje troškove za energiju i režije u budućnosti. Energetsko certificiranje treba doprinijeti regulaciji tržišta nekretnina i stvoriti poticaj za kvalitetniju gradnju i korištenje kvalitetnijih materijala.

11. Zašto bi prodavatelj stana trebao imati energetski certifikat ?

Jer tako nalaže zakon. Zakon propisuje kazne do 100 000 kuna za prodaju stana bez energetskog certifikata. Posjedovanje energetskog certifikata, osim poštivanja Zakona, doprinosi vrijednosti zgrade iz dva razloga – rijetki su stanovi koji se prodaju i posjeduju certifikat, a dovoljno govori i o ozbiljnosti prodavatelja. Također, kvalitetnije zgrade time će se isticati i postizati više cijene od manje kvalitetnih i lakše se istaknuti na tržištu.

12. Kako se može poboljšati energetski razred za postojeće zgrade?

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.

13. Je li termografsko snimanje uvjet za izradu energetskog certifikata?

Ne, infracrvena termografija nije uvjet kod energetskog certificiranja, ali se preporuča. Termografsko snimanje objekta dat će jasan uvid u energetska svojstva zgrade, ali će također jasno označiti slabe točke na zgradi koje mogu znatno utjecati na gubitke energije i rezultirati nižim energetskim razredom zgrade. Ovakve nepravilnosti mogu se otkloniti, a preporuke za njihovo otklanjanje dati će energetski certifikator prilikom izdavanja certifikata.

Međutim, trošak izrade energetskog certifikata, ako uključuje termografsko snimanje, je veći u odnosu na standardno certificiranje. Ova mjera preporuča se kod kupnje skupljih nekretnina kako bi se kupac zaštitio od eventualnih nedostataka u gradnji i loše izvedenih radova i uvjerio u stvarnu kvalitetu gradnje.

14. Je li moguće ostvariti subvencije za izradu energetskih certifikata?

U Hrvatskoj postoji nekoliko fondova i agencija koji potiču energetsku učinkovitost i pružaju financijsku potporu u poboljšanju energetske učinkovitosti. Subvencije se uobičajeno ostvaruju putem javnih natječaja.

Jedan od njih je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te neke regionalne agencije, npr Regionalna energetska agencija (REA) Kvarner, REA Sjever, REA za sjeverozapadnu Hrvatsku, IRENA (Istarska regionalna energetska agencija). Svrha ovih agencija promicanje je energetske učinkovitosti i poticanje obnovljivih izvora energije te mogu dodjeljivati subvencije i za energetsko certificiranje.

 

4 thoughts on “Česta pitanja

    1. Poštovani,
      to bi bio Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine 73/15, 133/15). Preuzeti ga možete na našim stranicama – https://www.energetskocertificiranje.com.hr/wp-content/uploads/2018/11/pravilnik-o-osobama-ovlastenim-za-energetsko-certificiranje-i-energetski-pregled-zgrada.pdf

Odgovori