Cijena energetskog certifikata

Cijene energetskog certificiranja definirane su Odlukom o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrade, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Cijelu odluku možete pronaći ovdje.

Najviša cijena koštanja provođenja energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata za stan u postojećoj zgradi može biti do 2.700 kuna. Za novu stambenu zgradu odnosno zgradu javne ili poslovne namjene; vrtići, škole, uredi površine od 50 do 250 m2 cijena može biti oko 1.400 kuna.

Za nove nestambene zgrade površine do 1000 m2 koje su izrazito složene građevine sa složenim sustavom instalacija i više temperaturnih zona taj iznos ne bi trebao biti veći od 3.100 kuna. Za na primjer novi hotel površine oko 10.000 m2 taj iznos ne bi smio prijeći 9.400 kuna itd. Na web stranici Ministarstva objavljene su i informacije o Fondovima Europske unije za povećanje energetske učinkovitosti http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=13390.

Konačne cijene na tržištu su manje od navedenih.

U nastavku prikazana je tablica iz Odluke Ministarstva kojom su definirane najviše cijene koštanja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada.

 

Cijene energetskog certificiranja

1 – za slučaj zgrade za koju je projekt izrađen prema Tehničkom propisu o racionalnom korištenju energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“, broj 110/08 i 89/09)
2  – za slučaj zgrade za koju je projekt izrađen prema Tehničkom propisu o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“, broj 79/05, 155/05 i 74/06)
3 – ako postoji dokumentacija dostatna za vrednovanje radnji energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata zgrade

Odgovori