energetska bilanca zgrade

Energetska bilanca zgrade

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

energetska bilanca zgrade

Prema procjenama oko 41% potrošnje energije u Hrvatskoj otpada na kućanstva i zgrade. Zgrade su veliki potrošači energije zbog većeg broja korisnika koji u njima rade ili žive i zbog svog dugog životnog vijeka. Negativni učinak zgrade na okoliš direktno ovisi o aktivnosti koja se u njoj obavlja i količini energije koju zgrada troši. Energija se u zgradama koristi za razne potrebe – grijanje, rasvjetu, pripremu tople vode, klimatizaciju i slično, a količina energije ovisi o karakteristikama sustava unutar zgrade, klimatološkim karateristikama regije u kojoj se grada nalazi, načinu izgradnje i konstrukcijskim karakteristikama materijala te, u konačnici, o navikama korisnika unutar zgrade. Najviše energije otpada na zagrijavanje ili hlađenje prostora kroz godinu i pripremu potrošne tople vode. Energetski učinkovite zgrade uspijevaju zadržati jedanku razinu komfora svojim korisnicima, a da pritom troše znatno manje energije od ostalih. Glavni cilj energetske učinkovitosti u zgradarstvu je trajno smanjenje energetskih potreba rekonstrukcijom postojećih zgrada i izgradnju učinkovitijih novih zgrada.

Proizvedena i dobivena energija u zgradama uravnotežena je sa izgubljenom i potrošenom energijom, što je predstavljeno energetskom bilancom. Energetska bilanca predstavlja količinu energije potrebnu za zadovoljavanje svih toplinskih potreba zgrade. Dok god je toplinska energija dobivena od Sunca i proizvedena jednaka toplinskim gubicima u zgradi se mogu održavati uvjeti toplinske ugodnosti.

To je moguće u slučaju ako vrijedi sljedeća bilanca:

  • Q + Qsun + Qin = Qgg + Qven + Qtrans

gdje su toplinski dobici: Q primarna energija goriva korištenog za grijanje prostora, Qsun dobivena toplinska energija od Sunca i Qin dobivena unutarnja toplinska energija, a toplinski gubici Qgg gubici nastali u sustavu grijanja, Qven gubici u sustavu ventilacije i Qtrans transmisijski gubici.

Energetska bilanca balansira toplinske dobitke s toplinskim gubicima gdje se, u slučaju ravnoteže, postiže toplinska ugodnost. Gubici energije nastaju zbog nesavršenosti sustava. Toplinski gubici sustava grijanja (Qgg) nastaju zbog korištenja goriva koje nije moguće u potpunosti iskoristiti, gubici zbog ventilacijskog sustava postoje zbog provjetravanja i ventilacije zgrade, gdje se sa svakom izmjenom zraka u zgradi dio energije prenosi u okolinu. Transmisijski gubici rezultat su nesavršenosti toplinske izolacije objekta zbog čega se kroz vanjske zidove, prozore, podove i krovove dio energije rasipa u okolinu. Oni ovise o karakteristikama materijala korištenom u izgradnji, kvaliteti toplinske izolacije, kvaliteti stolarije i slično,

Energetski učinkovitije zgrade koriste sustave za grijanje i ventilaciju u kojima se minimiziraju gubici, a kroz obnovu toplinske izolacije zgrade znatno se smanjuju transmisijski gubici. Takve zgrade uspijevaju postići toplinsku ugodnost kod korištenja znatno manje primarne toplinske energije dobivene u sustavima grijanja izgaranjem goriva zbog čega ostvaruju manje troškove i pozitivniji utjecaj na okoliš.

U slučaju energetskog certificiranja ukupan godišnji iznos primarne energije utrošen za zagrijavanje prostora dijeli se na ukupnu površinu zgrade prema čemu se određuje energetski razred. U slučaju manje potrošnje primarne energije energetski razred će biti povoljniji i obratno. Energetski razred pojedine zgrade daje uvid trenutačnim i potencijalnim korisnicima u ukupnu potrošnju energije objekta.