energetska obnova zgrade

Energetska obnova u 10 koraka

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

energetska obnova zgradeEnergetska obnova zgrada predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na postojećim zgradama. Obnova je i jedini mogući način za sustavno smanjenje potrošnje energije na nacionalnom nivou. Projekti energetske obnove vraćaju uložene investicije kroz uštede u energiji, s dodatnom prednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama te povećanja vrijednosti nekretnine na tržištu. S obzirom da je više od 70 posto zgrada u Hrvatskoj stambene namjene, za očekivati je da će najveći dio aktivnosti na energetskoj obnovi biti upravo tu koncentriran.

Mogućnosti ušteda u pokretanju projekata energetske obnove su značajne, a kreću se od 40 do čak 70 posto. Projekti kreću definiranjem stanja provođenjem energetskog pregleda i izdavanjem energetskog certifikata, a dobro pripremljeni projekti omogućavaju ostvarivanje poticaja i povoljnijih uvjeta financiranja, što značajno skraćuje razdoblje povrata investicije kroz energetske uštede.

U postupku provođenja pregleda provode se analize koje se odnose na: način gospodarenja energijom u građevini, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustav grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije, sustav za pripremu potrošne tople vode, sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustav rasvjete, specifične podsustave, sustav opskrbe vodom, sustav mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativne sustave za opskrbu energijom i obnovljive izvore energije.

Na osnovu analize i prikupljenih podataka predlažu se konkretne energetski, ekonomski i ekološki optimalne mjere energetske učinkovitosti za promatranu zgradu.

Ključni koraci u projektu energetske obnove:

1. Provedba energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata postojećeg stanja zgrade
Provodi tim od 3 ovlaštene osobe arhitektonske/građevinske, strojarske i elektrotehničke struke s ciljem ustanovljavanja stanja i potencijala za povećanje energetske učinkovitosti. Rezultira detaljnim izvještajem i energetskim certifikatom s prijedlogom cjelovitih mjera za integralnu energetsku obnovu zgrade.

2. Prezentacija vlasnicima/suvlasnicima/korisnicima potencijala energetskih ušteda i potrebnog ulaganja
Po provedenoj energetskoj analizi zgrade, vlasnicima, suvlasnicima ili korisnicima prezentiraju se rezultati energetskog pregleda i potencijal energetskih, ekoloških i ekonomskih ušteda. Zajednički se razmatra potrebno ulaganje i mogućnost financiranja.

3. Odluka o pokretanju projekta energetske obnove
Vlasnici zgrade temeljem prezentiranih rezultata donose odluku o pokretanju projekta energetske obnove zgrade.

4. Osiguranje financiranja, prijava projekta za ostvarivanje poticaja
Razmatraju se mogućnosti financiranja i prijave projekta na ostvarivanje bespovratnih poticaja.

5. Ugovaranje projekta energetske obnove
Za realizaciju projekta potrebno je izraditi glavni projekt za energetsku obnovu, koji izrađuju ovlašteni projektanti u dijelu koji je obuhvaćen obnovom – vanjska ovojnica, sustavi grijanja i hlađenja, elektroinstalacije.

6. Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu – glavni projekt
Ovlašteni projektanti izrađuju glavni projekt koji u pravilu uključuje snimak postojećeg stanja, nacrte novog stanja, detalje, troškovnik i proračun energetskog svojstva zgrade.

7. Prikupljanje ponuda i odabir izvođača radova
Temeljem izrađene projektne dokumentacije prikupljaju se ponude i vrši odabir izvođača radova.

8. Izvođenje radova uz stručni nadzor
U postupku izvođenja radova obavezno se ugovara stručni nadzor.

9. Izdavanje novog energetskog certifikata i ostvarivanje poticaja
Po završetku radova, temeljem projektne dokumentacije, završnog izvještaja nadzornog inženjera i utvrđivanja kvalitete izvedenih radova, neovisni energetski certifikator izdaje novi energetski certifikat koji potvrđuje energetske uštede i temeljem kojeg se ostvaruju poticaji.

10. Plan održavanja zgrade i edukacija vlasnika/suvlasnika/korisnika
Zadnji korak u provedbi projekta energetske obnove zgrade izrada je plana održavanja zgrade i upravljanja potrošnjom energije, te edukacija vlasnika, suvlasnika ili korisnika zgrade o mogućnostima dodatnog smanjenja potrošnje energije.

Brojne studije pokazale su da se energetskom obnovom i dovođenjem zgrade iz lošeg energetskog razreda D, E, F ili G u bolji energetski razred, C, B, A ili A+podiže vrijednost nekretnine u prosjeku za 16%.

Povećana građevinska aktivnost potaknuta sustavnom energetskom obnovom zgrada otvara nova radna mjesta i pokreće gospodarstvo. Provođenjem projekata energetske učinkovitosti, energetske obnove zgrada i gradnje novih gotovo nula energetskih zgrada, aktivno se borimo protiv globalnog zatopljenja smanjenjem CO2 emisija iz sektora zgrada.

Izvor: domosfera.hr