Energetski-certifikat-za-stambene-zgrade

Energetski certifikat – temelj za energetsku obnovu zgrade

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Energetski-certifikat-za-stambene-zgradeEnergetsko certificiranje zgrada u Hrvatskoj je obvezno od 2010. godine, nakon čega se postepeno uvodilo do današnje pune implementacije kroz Zakon o gradnji.

Energetski certifikat moraju imati nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole, zgrade javne namjene čija je površina veća od 250 kvadratnih metara i svaka nekretnina na tržištu površine iznad 50 kvadratnih metara. Stanovi i poslovni prostori u zgradi bez obzira na veličinu, moraju imati energetski certifikat kod prodaje, dok je energetski certifikat u slučaju iznajmljivanja obavezan tek nakon 1. siječnja 2016. godine.

Ako je za neku zgradu izrađen energetski certifikat, on je važeći i za sve stanove i poslovne prostore u zgradi. Može se izraditi i za pojedini stan ili poslovni prostor unutar zgrade, ako zgrada ne posjeduje certifikat, a nekretnina se prodaje.

Energetski certifikat izrađuju ovlaštene osobe – stručnjaci arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke s najmanje pet godina radnog iskustva, dodatnom edukacijom i ovlaštenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Registar ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje zgrada

Certifikat se izdaje na temelju provedenog energetskog pregleda. Energetski pregled za stanove i zgrade povrišne do 400 kvadratnih metara s jednostavnim sustavima može odraditi jedna osoba, dok je za veće zgrade potreban tim od 3 ovlaštene osobe. Certifikat tada izdaje ovlaštena pravna osoba za složene sustave.

Svaki certifikat uz pripadajući izvještaj o energetskom pregledu se dostavlja u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje vodi registar izdanih certifikata i provodi kontrolu izdanih certifikata. Naručitelj dobiva dva primjerka certifikata sa izvještajem o provedenom energetskom pregledu. Certifikat koji nije dostavljen u Ministarstvo ili nema broj i potpis ovlaštene osobe ili nedostaje izvještaj o energetskom pregledu za postojeću zgradu nije važeći.

Rok trajanja energetskog certifikata je 10 godina, a svrha je pružiti informacije vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade (ili stana). Kroz energetski certifikat potencijalni kupci ili najmoprimci imaju mogućnost uvida i usporedbe zgrada ili cjelina prema energteskim svojstvima, učinkovitosti energetskih sustava, kvalitete i karakteristika ovojnice zgrade i troškova rada/korištenja. U sklopu analize provedene kod energetskog pregleda daju se i smjernice za pokretanje projekata energetske obnove i informacije o potencijalnim energetskim uštedama toplinske i električne energije i vode.

Kod energetskog certificiranja i pregleda analizira se način gospodarenja energijom u građevini, toplinska svojstva vanjske ovojnice, sustava grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije, sustava za pripremu potrošne tople vode, sustava napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustava rasvjete, specifičnih podsustava, sustava opskrbe vodom, sustava mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativnih sustava za opskrbu energijom i obnovljivih izvora energije.

Nakon analize prikupljenih podataka predlažu se konkretne energetski, ekonomski i ekološki optimalne mjere energetske učinkovitosti za promatranu zgradu. Stručno proveden energetski pregled temelj je za pokretanje projekata energetske obnove postojećih zgrada.

Prema Zakonu moguće je izraditi certifikat na razini zgrade koji zatim vrijedi i za sve stanove u zgradi. Ako pojedini vlasnici stanova smatraju da je energetski razred njihovog stana bolji mogu naručiti zasebnu izradu certifikata, kao i u slučaju da se stan ili poslovni prostor prodaje (ili iznajmljuje od 1. siječnja 2016.), a ne posjeduje energetski certifikat.

Za izradu energetskog certifikata stana u zgradi minimalno je potrebno priložiti tlocrt stana, kopijuvlasničkog lista i energetski pregled. Izvješće i energetski certifikat isporučuju se naručitelju u 2 primjerka u roku od nekoliko dana. Izrada energetskog certifikata za zgrade površine do 400 kvadranih metara (obiteljske kuće) postupak je sličan, ali je nešto složeniji zbog čega je i cijena viša.

Najkvalitetnija energetska analiza provodi se na razini zgrade, što se preporuča kod zgrada s više stanova ili poslovnih prostora. U tom slučaju energetski pregled predstavlja cjelovitu analizu s prijedlogom mjera za povećanje energetske učinkovitosti, odnosno smanjenja energetske potrošnje.

Energetski pregled i certifikat može se financirati iz pričuve i sufinancirati od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili komercijalnih banaka, a za suvlasnike to znači značajno nižu cijenu po stanu.

Svim vlasnicima stanova u zgradama, posebno onim građenim prije 1987. godine preporuča se provedba energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata na razini zgrade, jer se na taj način mogu dobiti najkvalitetnije smjernice za energetsku obnovu zgrade, kao i ostvariti financijski poticaji za istu.

Izvor: domosfera.hr, slika vecernji.hr