energetsko certificiranje

Energetski pregled zgrade

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Što je energetski pregled zgrade?

Jedna od mogućih definicija je i ta da je energetski pregled (ili energetski audit) postupak koji analizira postojeću potrošnju i energetska svojstva zgrade te donosi niz prijedloga za uštedu energije uz naznačenu isplativost.

Zakonske obveze provođenja energetskih audita razlikuju se za javne zgrade i velike potrošače od onih za manje, jednostavne zgrade.

Pravilnik o energetskim pregledima građevina

Pravilnik propisuje uvjete za provođenje energetskog pregleda građevine i dužnosti ovlaštenih osoba i obveznika provođenja energetskog pregleda. Pravilnik možete pogledati ovdje.

Pravilnik propisuje i provođenje energetskih pregleda građevina s ciljem određivanja energetskih značajki zgrada i načina gospodarenja energijom u građevinama koje troše energiju i vodu. Također se propisuju načini utvrđivanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i njihovih isplativosti te provođenje energetskog certificiranja zgrada.

 

Tko su obveznici provođenja energetskog pregleda?

Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji obveznici provođenja energetskog pregleda su:

  • zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. čija korisna (neto) površina prelazi 250 m²,
  • postojeće zgrade ili dijelove zgrada koji čine samostalne uporabne cjeline i koje podliježu obvezi energetskog certificiranja zgrada
  • građevinu koju veliki potrošač koristi za obavljanje svoje djelatnosti
  • javnu rasvjetu (koja uključuje i javnu rasvjetu na cestama izvan naselja)

 

Javna rasvjeta smatra se građeivnom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta  kroz naselja i nerazvrstanih cesta čije upravljanje i održavanje, uključivo podmirivanje troškova električne energije su uređeni posebnim zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Veliki potrošač je potrošač iz sektora industrije sa ukupnom godišnjom neposrednom potrošnjom energije u građevinama koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti većom od 10000 MWh..

Opći energetski pregled je obvezni energetski pregled građevine koji se provodi s ciljem ispunjenja obveze gospodarenja energijom.

 

Dužnosti obveznika energetskog pregleda (javnog sektora i velikih potrošača):

  1. Provesti prvi opći energetski pregled do 20.01.2013.
  2. Provesti energetski pregled građevine najmanje jednom u razdoblju od pet godina, računajući od dana uručenja posljednjeg izvješća o energetskom pregledu.
  3. Sažetak izvješća o energetskom pregledu dostaviti Ministarstvu i Fondu, te županiji ako županija nije ujedno i naručitelj energetskog pregleda, u roku od mjesec dana od preuzimanja izvješća.

Drugi potrošač koji ima status korisnika sredstava Fonda dužan je provesti energetski pregled građevine u skladu s uvjetima i rokovima utvrđenim ugovorom s Fondom u skladu s općim aktom Fonda.

 

Izvješće o energetskom pregledu koji podnosi ovlaštena osoba za energetski pregled prema Zakonu treba sadržavati:

1. podatke o osnovnoj potrošnji energije građevine s pokazateljima potrošnje,

2. podatke o usklađenosti svojstava građevine s tehničkim propisima o energetskim svojstvima zgrada i drugim propisima o energetskoj učinkovitosti krajnje potrošnje energije građevine,

3. procjenu energetske učinkovitosti odnosno pokazatelja energetske učinkovitosti,

4. identifikaciju mjera za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti

5. procjenu ušteda energije i postupke za utvrđivanje ušteda,

6. izračun isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,

7. preporuke o provedbi mjera za gospodarenje energijom i poboljšanje energetske učinkovitosti,

8. druge potrebne podatke.

Izvješće o provedenom energetskom pregledu je rezultat energetskog pregleda koji izrađuje i potpisuje ovlaštena osoba za energetske preglede i predaje ga naručitelju. U zaključku izvješća o energetskom pregledu se navodi lista mjera za poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini te uštede u potrošnji energije, vode i novca koje će biti ostvarene.

 

izvor – riteh.eu – Energetski pregled zgrade

Odgovori