HRN EN ISO 50001 – Standard za upravljanje energijom

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ISO 50001:2011 norma definira zahtjeve za uspostavljanje sustava upravljanja energijom (energy management systems, EnMS) u industrijskim pogonima, poslovnim, upravnim i državnim zgradama te cijelim organizacijama. Prema procjeni, ta će norma, koja je usmjerena na širu primjenu u svim nacionalnim gospodarskim sektorima, utjecati na oko 60 posto svjetske uporabe energije.

Energija je neophodna za poslovanje organizacija te organizacijama može predstavljati znatan trošak, bez obzira na djelatnosti koje obavljaju. Osim ekonomskih troškova potrošnje energije za organizaciju, potrošnja energija može uzrokovati i direktne štete za okoliš i društvenu zajednicu zbog potrošnje prirodnih resursa i negativnog utjecaja na klimatske promjene.

Poput ostalih normi za sustave upravljanja ISO-a, ISO 50001 osmišljena je za korištenje u svakoj organizaciji, neovisno o veličini i djelatnosti i bez obzira djeluje li u javnom ili privatnom sektoru te bez obzira na njezinu geografsku poziciju.

Norma ISO 50001 bazira se na modelu sustava upravljanja koji se koristi u ostalim normama o sustavima upravljanja. U njoj je posebno prihvaćen proces planiraj-uradi-provjeri-djeluj (Plan-Do-Check-Act, PDCA) za kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja energijom. Na ovaj je način omogućena integracija organizacija upravljanja energijom s drugim organizacijiskim sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem itd.

Ovaj pristup opisan je modelom upravljanja:

  • planiraj: provodi energetsku ocjenu i utvrdi osnovu, pokazatelje energetskih značajka (EnPI-ova), dugoročne i kratkoročne ciljeve te planove djelovanja neophodne za dobivanje konkretnih rezultata kojima će se  poboljšati energetske značajke u skladu s organizacijinom energetskom politikom,
  • uradi: provodi planove djelovanja na upravljanju energijom,
  • provjeri: promatraj i mjeri ključne značajke operacija koji određuju energetske značajke u odnosu na energetsku politiku i dugoročne ciljeve energetske politike te izvješćuj o rezultatima,
  • djeluj: poduzmi djelovanja za neprekidno poboljšavanje značajka sustava upravljanja energijom.

Izvor – HZN, Hrvatski zavod za norme

Odgovori