Izobrazba za energetske certifikatore

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cilj Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede zgrada.

Osobe koje obavljaju energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju posjedovati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ovlaštenje za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada može dobiti pravna ili fizička osoba nakon čega može obavljati energetske preglede i certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, kao i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

U zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom spadaju:
• stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i zgrade s individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode,
• zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije i sa centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima, sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka;

U zgrade sa složenim tehničkim sustavom spadaju:
• stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima sa centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade, sa centralnom pripremom potrošne tople vode, sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije, centralnim rashladnim sustavima, sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka,
• zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom, centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje, rashladna postrojenja, ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji, uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi

Ovlaštena pravna osoba za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i/ili složenim tehničkim sustavom mora biti:

• registrirana za projektiranje, stručni nadzor građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, građevinarstvo, istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima, znanstvene i stručne poslove u području energetike i sl.
• zapošljavati najmanje jednu stručnu kvalificiranu osobu
• posjedovati odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Uvjet za dobivanje ovlaštenja za fizičku osobu je najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja, odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, provođenja energetskih pregleda zgrade, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi, ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi, te uspješno završen Program osposobljavanja.
Ovlaštene osobe dužne su se redovito usavršavati.

Modul 1. obvezno pohađaju:

  • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
  • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
  • osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

Modul 2. obvezno pohađaju:

  • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom
  • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, a koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
  • osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 2. mogu pohađati samo osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 1.

Programom izobrazbe – Modul 1 za osobe koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom obuhvaćena su sljedeća područja:
1. Energetsko certificiranje u Hrvatskoj
2. Tehnička regulativa
3. Osnove energetike i fizike zgrade
4. Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada
5. Sustavi grijanja
6. Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa
7. Izrada izvješća

Programom izobrazbe – Modul 2 za osobe koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom obuhvaćena su sljedeća područja:
1. Tehnička regulativa
2. Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije
3. Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa
4. Izrada izvješća

PROGRAM USAVRŠAVANJA
Programom usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada obuhvaćena su slijedeća područja:
1. Promjena građevno-tehničke regulative
2. Izvješća o energetskom certificiranju
3. Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba
4. Stručno usavršavanje

Usavršavanje je propisano Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08 i 89/09) i to za:
– fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
– osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada.

izvor – Hrvatska komora inženjera strojarstva

 

Odgovori