Je li ukinuta obveza izrade energetskog certifikata za apartmane?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

U Narodnim novinama 22/16 od 11. ožujka 2016. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju koji kaže da se briše stavak 2 u članku 6:

Članak 6:

(1) Energetski pregled zgrade provodi se prije izdavanja energetskog certifikata za:
– zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. godine čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²,

– nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano,

– zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing.
(2) Iznajmljivanje iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na stanove, apartmane i kuće za odmor u kojima se pruža ugostiteljska usluga smještaja.

 

Prema navedenome i dalje na snazi ostaje stavak 1. članka 6, dakle ostaje obveza izrade energetskog certifikata za zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing. Svi ostali objekti (poslovni, stambeni,…) koji se iznajmljuju moraju imati energetski certifikat. Izmjena Pravilnika izuzima objekte (stanove, obiteljske kuće i apartmane) u kojima se pruža usluga smještaja i ako nisu samostojeći objekti manji od 50 m2.

No, s druge strane Zakon o gradnji se nije mijenjao, a koji i dalje nalaže obvezu energetskog certificiranja za iznajmljivače, bez pojašnjenja što točno pojam “iznamljivači” obuhvaća, odnosno na koga se odnosi ili koga isključuje.

Zakon o gradnji:
Članak 24:

(1) Investitor, odnosno vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(2) Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:

1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat

2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju

3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga

4. u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

(3) Ako se tijekom građenja zgrade promijeni investitor, energetski certifikat zgrade prije izdavanja uporabne dozvole pribavlja novi investitor.

(4) Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezina posebnog dijela.

Članak 25:

(1) Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade.

(2) Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade.

Na kraju, energetski certifikat je obavezan za sve iznajmljivače, ako nije riječ o iznajmljivačima smještaja. Je li obvezan i za njih – to svatko može tumačiti na svoj način, sve dok se iz Ministarstva ne oglase dodatnim pojašnjenjem.

 

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju – procisceni tekst