Kalkulator energetske uštede za rasvjetu

Ovaj kalkulator omogućava Vam izračun uštede energije i perioda povrata investicije u slučaju zamjene rasvjetnih tijela novim i učinkovitijim.

Prvi korak – izračun uštede u kW

Unesite početnu snagu žarulja:

Unesite snagu novih žarulja:

Ušteda snage u W:

Unesite broj novih žarulja:

Ušteda snage u W:

Ušteda snage u kW:

Drugi korak – izračun uštede u kWh u jednoj godini

Ušteda snage u kW:

Unesite prosječno koliko se sati dnevno koriste žarulje:

Unesite prosječan broj dana u mjesecu koliko koristite žarulje:

Ušteda energije u kWh

Treći korak – izračun novčane uštede i perioda povrata

Ušteda energije u kWh

Unesite prosječnu cijenu kWh koju plaćate svom opskrbljivaču:

Ušteđeni iznos u kunama godišnje

Unesite cijenu kupnje novih žarulja:

Period povrata investicije (godine)

One thought on “Kalkulator energetske uštede za rasvjetu”

Comments are closed.