Koji su rokovi za energetsko certificiranje zgrada?

rokovi za energetsko certificiranje zgrada javne namjene
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Koji su rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat?

Nove zgrade energetski certifikat moraju imati prije uporabe, odnosno puštanja u pogon. Energetski certifikat mora biti izrađen na način propisan Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje su na prodaju važeći energetski certifikat koji moraju dati na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji, moraju imati nakon 1. srpnja 2013. godine.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup važeći energetski certifikat moraju posjedovati nakon 1. siječnja 2016. godine. Energetski certifikat mora biti dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu.

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:

  • korisne površine veće od 1000 m2 moraju javno izložiti energetski certifikat do 31.prosinca 2012.
  • korisne površine veće od 500 m2 moraju javno izložiti energetski certifikat do 31.prosinca 2013.
  • korisne površine veće od 250 m2 moraju javno izložiti energetski certifikat do 31.prosinca 2015.

Odgovori