Koraci pribavljanja energetskog certifikata za stambene objekte

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1. Ugovaranje izrade energetskog certifikata

Na tržištu postoji veliki broj ovlaštenih certifikatora, a Vi trebate odabrati najboljeg za certificiranje Vašeg objekta. Najvažnije stavke kod obabira su stručnost (kako bi certifikat bio ispravan budući da je moguća kontrola od strane Ministarstva), rok isporuke (certifikat nekad možete čekati i po nekoliko mjeseci – provjerite unaprijed koliki je rok) i cijena (velike razlike od certifikatora do certifikatora).

2. Priprema za energetski pregled

Prije energetskog pregleda potrebno je definirati stanje dokumentacije koju posjedujete. Kako se energetski pregled i izrada certifikata temelji najviše na geometriji i materijalima Vašeg objekta potrebno je prikupiti tehničku dokumentaciju koja sadrži nacrte s mjerama. Noviji i kompletniji projekt osigurava jednostavniji pristup podacima za izradu certifikata što direktno utječe na cijenu energetskog certificiranja. Ako tehnička dokumentacija ne postoji certifikator će sam vršiti mjerenja na objektu što će imati utjecaj na cijenu.
Također je osim projekta potrebno imati vlasnički list ili sličan dokument koji potvrđuje vlasništo i navodi osnovne podatke kao što su površina, katastarska čestica, katastarska općina, vlasnici…

3. Energetski pregled zgrade

U dogovorenom terminu certifikator dolazi na pregled objekta i prikuplja podatke koji su potrebni za izradu energetskog certifikata. Osim popisivanja i mjerenja prema potrebi certifikator će fotografirati sve važne dijelove građevine i opremu kako bi izradio izvještaj o energetskom pregledu s foto-dokumentacijom.

4. Proračuni svojstva zgrade

Za izradu energetskog certifikata najvažniji dio je na temelju geometrije, lokacije i materijala gradnje izraditi proračun na temelju kojeg se određuje energetski razred zgrade i ostala svojstva. Proračunava se na temelju važećih pravilnika i normi.
Također je nužno analizirati potrošnju i troškove svih oblika energije, energenata i vode za tri prethodne godine. Ovlaštena osoba treba izraditi izvješće s prijedlogom poboljšanja energetskih svojstava zgrade koja bi ujedno poboljšala energetsku učinkovitost zgrade.

energetski-razredi5. Izrada energetskog certifikata i izvještaja

Certifikator podatke prikupljene pri energetskom pregledu i dobivene iz prikupljene dokumentacije analizira i izrađuje energetski certifikat i Izvješće o energetskom pregledu. Energetski certifikat dostavlja se u 2 primjerka, a izvještaj se predaje u jednom primjerku. Pazite da dobijete izvješće o energetskom pregledu!

Za lakši prolaz kroz proces izrade energetskog certifikata donosimo kratki popis što je sve potrebno prikupiti i osigurati kako bi cijelokupan proces bio jednostavniji, brži i jeftiniji:

 • Pribavljanje općih podataka i dokumentacije o građevini
  • Podaci o vlasniku građevine
  • Namjena građevine
  • Godina izgradnje
  • Katastarska čestica i pripadajuća katastarska općina
  • Dokumentacija glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički projekt)
 • Kontaktiranje ovlaštene osobe i prikupljanje ponuda
 • Odabir ovlaštene osobe i ugovaranje
 • Uvođenje u posao i preliminarni energetski pregled građevine
 • Energetski pregled građevine od strane ovlaštene osobe
  • Pribavljanje dostupnih računa za energente (struja, plin, ostali korišteni energenti) i vodu
  • Izračun toplinskih svojstava građevine i određivanje energetskog razreda
  • Analiza prikupljenih podataka tijekom energetskog pregleda
  • Građevni dijelovi zgrade
  • Termotehnički sustavi
  • Sustavi potrošnje vode
  • Sustavi električnih potrošača
  • Način gospodarenja energijom i vodom
 • Analiza dostupnih računa za energente (struja, plin, ostali korišteni energenti) i vodu
  • Prijedlozi mjera za povećanje energetske učinkovitosti
  • Izdavanje i ovjera energetskog certifikata
  • Izdavanje i ovjera izvješća o provedenom energetskom pregledu
  • Pohrana podataka za ispunu registra energetskih certifikata
  • Slanje energetskog certifikata, izvješća o provedenom energetskom pregledu i registra u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja