Kuće nulte energije

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Do sada smo pisali pasivnim kućama, no u ovom članku osvrnut ćemo se na kuće nulte energije. Kao i kod pasivnih kuća, ove kuće karakterizira minimalna potrošnja energije i korištenje obnovljivih izvora zbog čega se godišnja količina energije uzete iz mreže i predane natrag u mrežu izjednači i iznosi nula. Ove kuće karakterizira energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije što rezultira visokim energetskim razredom u slučaju energetskog certificiranja.

kuca-nulte-energijeKuća s nultom neto energetskom potrošnjom i nultom neto emisijom ugljičnog dioksida godišnje naziva se kuća nulte energije (eng. zero-energy house). Nulta neto energetska potrošnja može značiti i nezavisnost kuća nulte energije od energetske mreže, ali u praksi to nije moguće, već se u nekim periodima energija dobiva iz energetske mreže, dok se u ostalim periodima vraća natrag u energetsku mrežu. Ovo je posljedica nestalnosti i sezonske karakteristike obnovljivih izvora koji se koriste u kući.

Da bi se postigla ujednačenost preuzete i predane energije energija se mora generirati unutar objekta pomoću obnovljivih izvora energije koji ne zagađuju okoliš. Kuće nulte energije zanimljive su i zbog zaštite okoliša jer zbog korištenja obnovljivih izvora energije ispuštaju vrlo malo stakleničkih plinova.

Postoji nekoliko definicija koje definiraju što je kuća nulte energije, navedene u nastavku.

Kuću nulte neto potrošnja energije unutar objekta karakterizira ujednačenost između energije proizvedene unutar kuće iz obnovljivih izvora i energije potrošene unutar objekta. Ovo je čak i definicija kuće nulte potrošnje energije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kuća nulte neto energetske emisije poznata je i kao kuća bez emisija. Ova kuća balansira emisije stakleničkih plinova koje su stvorene kroz korištenje fosilnih goriva unutar kuće ili izvan nje za proizvodnju njoj potrebne energije s emisijama ušteđenim zbog korištenja obnovljivih izvora energije unutar kuće. U ovu bilancu ubrajaju se i emisije nastale u procesima izgradnje, korištenja i demontaže kuću.

Kuća nulte neto cijene energije balansira energiju koju korisnik objekta kupuje i uzima iz mreže sa energijom koja se generira iz obnovljivih izvora i predaje natrag u mrežu. Kod fotopanela otkupna cijena energije je često veća od cijene električne energije koja se uzima iz mreže pa takva kuća može uzeti iz mreže i više energije nego li je vratila – ukupna bilanca troška od kupnje energije i prihoda od prodaje energije mora biti nula.

Kuća nulte potrošnje izvorne energije proizvodi jednaku kuličinu energije koju i potroši, no pritom uzima u obzir i gubitke energije nastale u transportu do objekta. Ova kuća mora proizvesti više energije od kuće nulte neto potrošnje energije kako bi kompenzirala i gubitke energije u transportu.

Kuća nulte potrošnje energije van kompleska se može smatrati ona kuća koja nema svoje obnovljive izvore energije, već energiju koju troši dobiva isključivo iz obnovljivih izvora koji su izmješteni dalje od objekta i nisu njegov dio.

Kuća odvojena od mreže predstavljaju samostalne potrošače i nisu priključene na distribucijsku mrežu nijednog energenta. Sva energija koju ove kuće koriste dolazi iz vlastitih obnovljivih izvora zbog čega moraju koristiti i određene kapacitete za pohranu energije za periode kada obnovljivi izvori nisu dostupni.

Izvor: izvorienergije.com