Energetska-obnova-visestambenih-zgrada-sufinanciranje

Natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Energetska-obnova-visestambenih-zgrada-sufinanciranjeFond za zaštitu okoliša objavio je četiri natječaja za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti višestambenih zgrada, za energetske preglede i energetsko certificiranje višestambenih zgrada, energetsku obnovu i za nabavu i ugradnju uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u višestambenim zgradama.

Višestambene zgrade definirane su u natječajima kao zgrade sa minimalno tri stambene jedinice kojima upravlja upravitelj zgrade i više od 50% bruto površine koristi za stanovanje.

Tekstove natječaja naći ćete na stranicama Fonda – ovdje.

Poziv za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja višestambenih zgrada

U ovom natječaju moguće je ostvariti sufinanciranje do 80% troškova ukupne vrijednosti energetskog certificiranja za područja posebne državne skrbi, prvu skupinu otoka ili zaštićene djelove prirode; do 60% troškova za područje druge skupine otoka i brdsko-planinska područja te 40% troškova na ostalim područjima. Najveći dio sredstava Fonda koje je moguće ostvariti iznosi 200 000 kuna po pojedinačnom zahtjevu.

Natječaj za sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u višestambenim zgradama

Uređaji za mjerenje potrošnje toplinske energije smatraju se

  • uređaji za lokalnu razdiobu energije (razdjelnici) i uređaji za regulaciju odavanja topline (termostatski radijatorski set) i ostala oprema potrebna za funkcioniranje sustava, sa ili bez opreme za balansiranje sustava centralnog grijanja, ili
  • zasebna mjerila toplinske energije (kalorimetri) i uređaji za regulaciju odavanja topline (termostatski radijatorski set) i ostala oprema potrebna za funkcioniranje sustava, sa ili bez opreme za balansiranje sustava centralnog grijanja.

Da bi ostvarili pravo na subvenciju ugradnje uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije više od 80% vlasnika stanova zgrade mora pristati na njihovu ugradnju, odnosno više od 80% u slučaju da to uvjetuje opskrbljivač toplinske energije. Po pojedinačnom zahtjevu moguće je ostvariti najviše do 2 000 000 kuna i to sufinanciranje do 80% troškova ukupne vrijednosti energetskog certificiranja za područja posebne državne skrbi, prvu skupinu otoka ili zaštićene djelove prirode; do 60% troškova za područje druge skupine otoka i brdsko-planinska područja te 40% troškova na ostalim područjima. Maksimalni iznos opravdanih troškova iznosi:

  • do 500 kuna po radijatoru za nabavu i ugradnju razdjelnika termostatskih radijatorskih setova i ostale opreme, bez ugradnje opreme za balansiranje sustava
  • do 700 kuna po radijatoru za nabavu i ugradnju razdjelnika termostatskih radijatorskih setova i ostale opreme, uz ugradnju opreme za balansiranje sustava
  • do 4000 kuna po samostalnoj uporabnoj jedinici za nabavu i ugradnju razdjelnika termostatskih radijatorskih setova i ostale opreme, bez ugradnje opreme za balansiranje sustava
  • do 5000 po samostalnoj uporabnoj jedinici po radijatoru za nabavu i ugradnju razdjelnika termostatskih radijatorskih setova i ostale opreme, uz ugradnju opreme za balansiranje sustava

Poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Kao i u prva tri i u ovom pozivu moguće je ostvariti sufinanciranje do 80% troškova ukupne vrijednosti energetskog certificiranja za područja posebne državne skrbi, prvu skupinu otoka ili zaštićene djelove prirode; do 60% troškova za područje druge skupine otoka i brdsko-planinska područja te 40% troškova na ostalim područjima. Najviše je moguće ostvariti do 1 400 000 kuna po ponudi podnesenoj na ovaj natječaj. Opravdani troškovi za koje je moguće ostvariti sredstva su povećanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada i stručni nadzor.

Poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti višestambenih zgrada

Kroz natječaj moguće je ostvariti do 100% subvencije u iznosu najviše do 35 000 kuna za svrhu izrade projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti. Za višestambene zgrade s više ulaza ili za povezane višestambene zgrade koje čine jednu arhitektonsku i energetsku cjelinu moguće je dobiti do 200 000 kuna bespovratnih sredstava.