Ovlaštenja fizičkih osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje

fizicke-osobe-energetsko-certificiranje-energetski-pregled

Prema Zakonu o gradnji (NN 135/13.) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada  (NN 81/12., 64/13.), energetske  preglede i energetsko certificiranje zgrade mogu provoditi samo osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva, a ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i Pravilnikom.

Fizička osoba se, prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12) može odlučiti za:

  • Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1
  • Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina te energetske preglede javne rasvjete – MODUL 2.

OVLAŠTENJE FIZIČKIH OSOBA ZA POSLOVE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA

Fizička osoba može obavljati samo poslove energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom te energetske preglede javne rasvjete i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina, ako ispunjava sljedeće uvjete:

  • ima stečeno zvanje maginstar inženjer tehničke struke, odnosno stručni specijalist inženjer tehničke struke sa stečenih minimalno 300 ECTS bodova tokom studija ili zvanje diplomiranog inženjera tehničke struke (arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke)
  • ima barem 5 godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja zgrada i ostalih građevina, ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi, ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi, ispitivanja energetskih sustava u građevinama, ispitivanja energetskih i/ili procesnih postrojenja, obavljanja energetskih pregleda,
  • uspješno je završila Program osposobljavanja,
  • ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,
  • protiv nje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,
  • protiv nje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela.

Fizička osoba će dobiti ovlaštenje za energetske preglede i certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom ako ispunjava gore naveden uvjete, ima položen Program osposobljavanja Modul 1 i mora uspješno provesti praktični rad: energetski pregled zgrade i energetsko certificiranje zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom prema nalogu Ministarstva.

Fizička osoba će dobiti ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i energetskih pregleda ostalih građevina ako ispunjava gornje uvjete, ima položen Modul 2 prema Programu osposobljavanja i provela je praktični rad: energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom prema nalogu Ministarstva.

Fizička osoba za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete mora zadovoljiti gornje uvjete, položiti Modul 2 prema Programu osposobljavanja i biti elektrotehničke struke.

Osobe sa zvanjem inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke (VŠS) i barem 10 godina iskustva na gore navednim poslovima mogu dobiti ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada sa jednostavnih tehničkim sustavom.

 

Pogledajte još i: