Ovlaštenja pravnih osoba za poslove energetskih pregleda i energetskog certificiranja

ovlastenje-pravnih-osoba-energetski-pregled-energetsko-certificiranje

Prema Zakonu o gradnji (NN 135/13.) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada  (NN 81/12., 64/13.), energetske  preglede i energetsko certificiranje zgrade mogu provoditi samo osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva, a ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i Pravilnikom.

Fizička osoba se, prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12) može odlučiti za:

 • Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1
 • Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina te energetske preglede javne rasvjete – MODUL 2.

Pravna osoba može obavljati sve poslove energetskih pregleda i energetskog certificiranja ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • registrirana je za: projektiranje, stručni nadzor građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, građevinarstvo, istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima, znanstvene i stručne poslove u području energetike i slično,
 • ima stalno zaposlenu najmanje jednu fizičku osobu koja ima položen Modul 1, odnosno Modul 2, uključujući i stručne spreme (VSS s 5 godina iskustva, odnosno VŠS sa 10 godina iskustva) i ispunjava sljedeće uvjete
  • ima stečeno zvanje maginstar inženjer tehničke struke, odnosno stručni specijalist inženjer tehničke struke sa stečenih minimalno 300 ECTS bodova tokom studija ili zvanje diplomiranog inženjera tehničke struke (arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke)
  • ima barem 5 godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja zgrada i ostalih građevina, ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi, ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi, ispitivanja energetskih sustava u građevinama, ispitivanja energetskih i/ili procesnih postrojenja, obavljanja energetskih pregleda,
  • uspješno je završila Program osposobljavanja,
 • ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,
 • protiv nje i odgovorne osobe u pravnoj osobi se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,
 • protiv nje i protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela.

Fizičke osobe zaposlene u pravnim osobama moraju također uspješno provesti i odgovarajuće praktične radove:

 • za energetske preglede i certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom mora provesti praktični rad: energetski pregled zgrade i energetsko certificiranje zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom prema nalogu Ministarstva,
 • za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i energetskih pregleda ostalih građevina praktični rad: energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom prema nalogu Ministarstva.

Fizička osoba za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete mora zadovoljiti gornje uvjete, položiti Modul 2 prema Programu osposobljavanja i biti elektrotehničke struke.

Pravna osoba mora imenovati najmanje jednu fizičku osobu stalno zaposlenu u punom radnom vremenu koja će u ime pravne osobe potpisivati energetske certifikate i izvješća o energetskim pregledima.

 

Pogledajte još i: