Vitićev neboder

Primjer energetske obnove – Vitićev neboder

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vitićev neboder

Stambena zgrada u Laginjinoj 9, tzv. “Vitićev neboder” prošla je energetski pregled kako bi se utvrdile mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti ovog zaštićenog i dotrajalog spomenika kulture.

Ukupna korisna grijana površina zgrade iznosi 3.753,72 m². Prema proračunatoj potrošnji energije za grijanje zgrada ulazi u energetski razred E s referentnom vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 182,13kWh/m2a, značajno većim iznosom od maksimalno dopuštene vrijednosti od 58,63 kWh/m²a.

Za zadovoljavanje energetskih potreba u zgradi se koristi električna energija i prirodni plin.

Proračunata potrošnja energije za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd = 709.371 kWh

Proračunata potrošnja energije za grijanje za referentne klimatske podatke QH,nd,ref = 683.668kWh

Stvarna potrošnja prirodnog plina za grijanje i PTV  = 1.034.894,66 kWh

Energetskim pregledom su predložene mjere energetske obnove vanjske ovojnice zgrade, sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, pripreme potrošne tople vode, te električnih instalacija i rasvjete. Investicija uključuje sve radove u skladu s konzervatorskim smjernicama pa je relativno dugi period povrata posljedica lošeg stanja i neodržavanja zgrade i činjenice da zgrada predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

Energetskom obnovom zgrade koja predstavlja optimalnu kombinaciju predloženih mjera energetske učinkovitosti,  postižu se energetske uštede u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje od 60% u odnosu na postojeće stanje zgrade, koja nakon rekonstrukcije dosiže energetski razred C.

Kroz implementaciju predloženih mjere energetske učinkovitosti, potrebna toplinska energija za grijanje zgrade će biti QH,nd=284.005 kWh/god za stvarne klimatske podatke, odnosno Qh,nd,ref=277.854 kWh/god za referentne klimatske podatke sa specifičnom potrebnom toplinskom energijom za grijanje od 74,00 kWh/m² što bi je svrstalo u energetski razred C.

Ako pretpostavimo da će 50 % troškova energetske obnove biti financirano iz spomeničke rente, ostatak troškova moguće je sufinancirati putem različitih mehanizama poticanja. Ostvarivanjem povoljnijih uvjeta financiranja, realizacijom kredita na 10 ili 12 godina, rata kredita manja je od ušteda u energiji koje se postižu.

Kako bi se odredila optimalna razina energetske obnove vanjske ovojnice, analizirana je i sveobuhvatna rekonstrukcija koja djelomično zanemaruje konzervatorska ograničenja i uvjete za obnovu zgrade. Pri tome, nije zanemaren status kulturnog dobra, ali se pokušava primijeniti najveći opseg rekonstrukcije vanjske ovojnice, kako bi se ocijenile krajnje tehničke mogućnosti obnove. Kriterij koji je kod ocjene potrebnih koeficijenata prolaska topline vanjske ovojnice primijenjen je da zgrada nakon obnove postigne što viši energetski razred, tj., da se postigne poboljšanje s ciljanim Q”H,nd <50 kWh/m²a. Trošak obnove ovakvog opsega je 650.000 kn viši od obnove predviđene troškovničkim radovima za rekonstrukciju vanjske ovojnice zgrade, ali je moguće doseći energetski razred B, sa potrebnom toplinskom energijom za grijanje nižom od 47,50 kWh/m²a. Za ovakav zahvat potrebno je zatražiti dodatno mišljenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Energetskom obnovom ovako vrijednih zaštićenih spomenika kulture vrijednost stanova u zgradi na lokaciji na kojoj se nalaze, u energetskom razredu B ili C, može porasti za 15 do 20 posto.

Proračunata potrošnja energije za grijanje za referentne klimatske podatke

      Qh,nd,ref  = 709.371 kWh/a,  182,13 kWh/m²a, energetski razred E

Ukoliko se implementiraju predviđene mjere energetske učinkovitosti, potrebna topl. en. za grijanje zgrade iznosit će:

      Qh,nd,ref  = 365.314kWh/a, 92,68 kWh/m², energetski razred C ili 284.005 kWh/a, 74,00 kWh/m²,

Ukoliko se implementiraju dodatne mjere energ. učinkovitosti, potrebna topl. en. za grijanje zgrade iznosit će:

      Qh,nd,ref  = 181.306 kWh/a, 47,50 kWh/m², energetski razred B

Ušteda u potrošnji energije minimalno 48%, realno 60% a moguće i 75%

Vrijednosti energetskog certifikata prije i poslije rekonstrukcije

Energetska obnova pruža veliki potencijal za energetske uštede kod postojećih zgrada, a također je i prilika za njihovu obnovu. Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata prilika je za stručnu analizu i određivanja potencijala energetskih ušteda u zgradama i temelj za projekte energetske obnove koje rezultiraju uštedama i višestrukim koristima za korisnike zgrade.

Izvor: korak.com.hr