Produžen rok za prijavu za energetsku obnovu višestambenih zgrada

energetska obnova zgrade
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost javili su da je zbog velikog interesa upravitelja i predstavnika stanara za sufinanciranje energetsk obnove višestambenih zgrada produžen rok za podnošenje projektnih prijedloga do 31. siječnja 2017. do 23:59 sati.

Do sada je na provjeru projektne dokumentacije zaprimljeno skoro 600 projektnih prijedloga zbog čega je stručnjacima Fondovog Sektora za energetsku učinkovitost potrebno više vremena za njihovu evaluaciju. Trenutno je obrađeno oko 300-injak zaprimljenih prijedloga te je upraviteljima i predstavnicima stanara poslana uputa o potrebnim korekcijama ili nadopuni dokumentacije. Prijavitelji na natječaj će dodatno vrijeme moći iskoristiti za predložene izmjene kako bi do kraja natječaja mogli upotpuniti svoje prijedloge i na vrijeme dobiti Izjavu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o spremnosti projekta.

Svi zainteresirani za energetsku obnovu višestambenih zgrada trebaju što prije dostaviti nadopunjenu dokumentaciju kako bi se njihove prijave mogle obraditi i pravovremeno predati na daljnju evaluaciju.

Ovo je prvi natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada sufinanciran EU sredstvima zbog čega je potrebna prilagodba novim procedurama, kao i dodatne detaljne kontrole kako bi se mogućnosti pogreške svele na minimum.

Do sada je izdano oko 150 Izjava o spremnosti projektnog prijedloga. Iz Fonda najavljuju da će radno vrijeme na zadnji dan poziva biti od 8:00 do 23:59 sati u kojem će se pregledavati dokumentacija, izdavati Izjave o spremnosti i primati upravitelji s projektima spremnim za prijavu.

Nakon zatvaranja poziva postupak ocjenjivanja i odabira projekata traje 120 dana. Nakon odabira korisnici sredstava sklopit će ugovor, a odobreni iznosi ovise o visini ukupne investicije i postotku sufinanciranja projekta i mogu iznositi od 100 tisuća kuna pa do čak 13 milijuna kuna. Očekuje se da će prvi radovi na energetskoj obnovi višestambenih zgrada krenuti u srpnju ove godine.