Rok za dovršenje kuće 5 godina, inače slijede kazne

Novi Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o građevinskoj inspekciji
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Očekuje nas donošenje tri nova zakona koja bi trebala zamijeniti postojeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji – Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građevinskoj inspekciji. Najveća novost koja se propisuje ovim zakonima je obaveza investitora i građana kod izgradnje novih kuća i zgrada da u propisanom roku, od pet do deset godina, urede fasadu i okoliš. U protivnom, ako to ne učine, očekuje ih kazna od 3 000 kuna mjesečno.

Tri navedena zakona donose složene strukturne promjene. Predviđa se i uspostavljanje Informacijskog sustava prostornog uređenja – ISPU, koji će obuhvatiti Geoportal, Katastar i prostorne planove.

Jedan od najvećih problema s kojim se muče svi koji idu u projekt izgradnje je dobivanje građevinske i lokacijske dozvole. Novi Zakon predviđa ukidanje lokacijske dozvole za većinu građevina, dok će za građevinsku dozvolu obujam potrebne dokumentacije biti sveden na minimum. Također, investitor će biti oslobođen plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa. Građevinska dozvola vrijedit će 3 godine, unutar kojih investitor mora započeti s izgradnjom. Osam dana prije početka gradnje investitor je dužan podmiriti sve svoje obaveze.

Nakon početka izgradnje građevine počinje teći rok od pet do deset godina unutar kojih je potrebno urediti fasadu i okoliš. U suprotnom investitor će biti prisiljen plaćati mjesečne kazne koje mogu iznositi i 3 000 kuna mjesečno. Za obiteljske kuće rok bi bio kraći i iznosio bi pet godina, a za složenije zgrade rok bi bio deset godina.

Ova obaveza odnosi se samo na nove zgrade koje će se graditi.

Postojeće zgrade nisu obavezne, ali prilikom najma/prodaje/leasinga i slično ove zgrade su dužne imati ili će biti dužne imati energetski certifikat, a nepostojanje fasade uzrokuje znatno nepovoljniju ocjenu energetske učinkovitosti zgrade. Energetsko certificiranje nekretnine trebalo bi uvesti dodatnog reda na tržište nekretnina na način da će nekretnine koje su energetski učinkovitije postizati bolje cijene kod najma ili prodaje što bi trebao biti poticaj kvalitetnijoj gradnji budućih nekretnina i energetskoj obnovi postojećih.

Novim zakonom bi se trebale tolerirati izmjene dimenzije objekta do tri posto bez potrebe za izmjenom građevinske dozvole.

Također, projektant će biti odgovoran za cijeli projekt, a u slučaju krivog projektiranja mogao bi izgubiti licencu. Uredi koji izdaju dozvolu također će odgovarati ako ta dozvola ne bude izdana na vrijeme ili bude izdana suprotno prostornom planu.

Zgrade koje se grade na prostoru koji nije predviđen za gradnju će se rješavati po znatno bržem postupku nego do sada. U tom slučaju inspektor će prilikom izlaska na teren i utvrđivanja činjeničnog stanja izdati rješenje i narediti rušenje takve zgrade u roku od osam dana. Ako pak se gradi bez dozvola inspektor će, uz određivanje kazne, dati odgodu dok se ne ishode potrebne dozvole.

Odgovori