zakon o energetskoj učinkovitosti

Što donosi novi Zakon o energetskoj učinkovitosti?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

zakon o energetskoj učinkovitosti

Dana 17. listopada izglasan je novi Zakon o energetskoj učinkovitosti koji će zamijeniti dosadašnji Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.

Zakon je u Narodnim novinama objavljen 29. listopada, a na snagu je stupio 6. studenog 2014. godine. Zakonom se želi urediti učinkovitije korištenje energije i planiranje energetske učinkovitosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a ono što donosi je definiranje prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti.

Zakon definira obvezu distributera energije poboljšanja energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji, a ako ju ne ispoštuje obvezan je plaćati naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Distributerima energije nalaže se i obveza, gdje je to tehnički izvedivo i financijski isplativo, osiguranja pojedinačnih brojila energije po konkurentnim cijenama. Također, distributeri moraju kupci dati uvid i u trenutnu i stvarnu potrošnju energije, usporedbu potrošnje energije u trenutnom razdoblju i u istom razdoblju prethodne godine i kontakt informacije za organizacije, agencije i slično gdje krajnji korisnici mogu pronaći više informacija o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti, tehničke specifikacije opreme i slično.

Za velika poduzeća definira se obveza izrade energetskih pregleda svake četiri godine što će raditi sukladno izdanom ovlaštenju. Izvješća o provedenim pregledima moraju čuvati barem 10 godina. Izuzeće od izrade četverogodišnjih energetskih pregleda imaju ona poduzeća koja imaju uvedene sustave upravljanja energijom ili okolišem koji podrazumijevaju redovite energetske preglede.

Javni sektor dužan je održavati javnu rasvjetu i rekonstruirati ju na način da se smanji potrošnja električne energije, provoditi energetske preglede javne rasvjete jednom u pet godina i jednom godišnje analizirati potrošnju električne energije.

Zakon definira energetsku uslugu kao provedbu projekata energetske učinkovitosti i ostalih aktivnosti koje rezultiraju do mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili uštede energije i vode.

Zakon nalaže da proizvodi vezani s energijom na tržište mogu biti stavljeni samo ako ispunjavaju zahtjeve za eko-dizajn proizvoda koje će ministar propisati zasebnim pravilnikom.

Nadzor nad provedbom mjera ovog Zakona vršit će inspektori koji mogu kazniti opskrbljivače energijom kaznama do 20 do 500 tisuća kuna, a odgovornu osobu opskrbljivača u iznosu od 2 do 15 tisuća kuna ako ne ispunjavaju odredbe Zakona. Iste kazne stoje i za distributere energije, pružatelji energetske usluge i velika poduzeća. Odgovorne osobe u javnom sektoru mogu biti kažnjene s kaznom između 2 i 15 tisuća kuna.

Zakon o energetskoj učinkovitosti