Što je energetski razred zgrade?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Energetski razred zgrade predstavlja indikator energetskih svojstava zgrade. Energetska svojstva stambene zgrade izražavaju se preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke po jedinici korisne površine zgrade, dok se za nestambene zgrade iskazuje pomoću relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje. Prema važećoj regulativi energetski razred zgrade se definira proračunski dobivenom potrebnom energijom za grijanje, tj. prema broju koji govori koliko godišnje kWh (kilovat-sati) toplinske energije zgrada troši po kvadratu korisne površine pri referentnim uvjetima (u zadanoj klimatskoj zoni pri unutarnjoj temperaturi 20°C za stambene objekte.

Kroz izračun potrebne godišnje energije za grijanje dobije se navedena vrijednost prema kojoj se definira razred. Na primjer, zgrade sa potrošnjom od 75 kWh/m2 spadaju u energetski razred C koji obuhvaća potrošnju između 50 i 100 kWh/m2. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, gdje A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

Energetski razredi stambenih zgrada

Energetski
razred
Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a)
A+≤ 15
A≤ 25
B≤ 50
C≤ 100
D≤ 150
E≤ 200
F≤ 250
G> 250

Energetski razred stambene zgrade ovisi  o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).

Energetski razredi nestambenih zgrada 

Energetski
razred
QH,nd,rel – relativna vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u %
A+≤ 15
A≤ 25
B≤ 50
C≤ 100
D≤ 150
E≤ 200
F≤ 250
G> 250

Energetski razred nestambene zgrade ovisi o relativnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje izraženoj u %.

izvor- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.