Tko i kako provodi energetsko certificiranje zgrade?

energetski pregled zgrade
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Energetsko certificiranje zgrade i energetski pregled provodi osoba koja je nositelj ovlaštenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13).

Na koji se način provodi energetsko certificiranje?

Energetski certifikat izdaje ovlaštena osoba na temelju provedenog energetskog pregleda građevine. Energetski pregled zgrade provode ovlaštene osobe, svaka u dijelu svoje struke na temelju metodologije provođenja energetskog pregleda građevina. Metodologija obuhvaća propisane radnje i postupke pregleda i sadrži algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade.
Energetski pregled zgrade obuhvaća:

 • pripremne radnje,
 • prikupljanje potrebnih podataka i informacija o zgradama nužnih za provođenje energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade,
 • obavljanje kontrolnih mjerenja prema potrebi,
 • analizu potrošnje i analizu troškova svih oblika energije, energenata i vode za period od tri prethodne kalendarske godine,
 • prijedlog mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti zgrade i za poboljšanje energetskih svojstava, a koje su ekonomski opravdane, uz proračun perioda povrata investicija i izvore cijena za provođenje navedenih mjera,
 • izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine odnosno energetskih svojstava zgrade.

Kod provođenja energetskog pregleda zgrade obavljaju se analize koje se odnose na:

 1. način gospodarenja energijom u zgradi,
 2. toplinske karakteristike vanjske ovojnice,
 3. sustav grijanja,
 4. sustav hlađenja,
 5. sustav ventilacije i klimatizacije,
 6. sustav za pripremu potrošne tople vode,
 7. sustav napajanja, distribucije i potrošnje električne energije,
 8. sustav električne rasvjete,
 9. specifične podsustave (komprimirani zrak, elektromotorni pogoni i dr.),
 10. sustav opskrbe vodom,
 11. sustav mjerenja, regulacije i upravljanja,
 12. alternativne sustave za opskrbu energijom.

Energetsko certificiranje novih zgrada mora uključivati i proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Energetsko certificiranje postojeće zgrade obvezno uključuje energetski pregled građevine, proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata. Energetski certifikat sadrži sve referentne podatke pregledane zgrade, kao i energetski razred zgrade koji grafički i numerički prikazuje prosječnu potrošnju energije po m2 površine objekta.

Odgovori