Trinaest velikih poduzeća ispunilo obvezu izrade energetskog pregleda za velika poduzeća

termalni pregled
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

One tvrtke koje zadovoljavaju dva od tri sljedeća uvjeta spadaju u velika poduzeća:

  • prosječno 250 ili više zaposlenih tokom godine,
  • ukupna aktiva veća od 130 000 000 kuna,
  • godišnji prihod najmanje 260 000 000 kuna.

Tvrtke koje spadaju u velika poduzeća dužne su provesti energetski pregled za velika poduzeća propisan Pravilnikom. Rok za izradu energetskog pregleda za velika poduzeća bio je do 1.1. 2017. godine. S obzirom na činjenicu da je od krajnjeg dana ispunjenja roka prošlo već punih pet mjeseci prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike poslan je upit u svrhu dostave trenutnog stanja i kratke upute za poduzeća.

Prema podacima Ministarstva do sada je pristiglo svega 13 završnih izvješća. Za njih je osnovan i registar u kojem Ministarstvo vodi evidenciju o dostavljenim izvješćima. Izvješće se moralo poslati u digitalnom obliku, no neki dijelovi poput – naslovna strana koja sadrži naziv i pečat ovlaštene pravne osobe, ime i prezime imenovane osobe koja je izradila pregled, datum početka energetskog pregleda, datum završetka energetskog pregleda i zaključak s preporukama mjera za povećanje energetske učinkovitosti uključujući izračun procijenjene vrijednosti ulaganja i interne stope rentabilnosti za životni ciklus mjere energetske učinkovitosti koje se oslanjaju na dobivene, morali su se dostaviti u izvorniku.

U digitalnom obliku, tj. u PDF-u dostavljalo se cijelo izvješće koje sadrži: skeniranu ovjerenu naslovnicu, tablicu za registar, tablicu s popisom povezanih i ovisnih društava velikog poduzeća i tablicu mjera povećanja energetske učinkovitosti.

Iako je od roka prošlo već više od pet mjeseci, većina velikih poduzeća još uvijek nije podnijela završno izvješće te su tek u procesu izrade energetskih pregleda. Vodeći se time, Ministarstvo još uvijek nije krenulo s nadzorima. Potpuni registar objavit će se na web stranicama Ministarstva te navode da registar da registar o obavljenim energetskim pregledima kao i registar o ovlaštenim osobama još nisu dostupni iz razloga što je u procesu spajanje sa sektorom energetike i prijenos njihovih podataka.

Ministarstvo je dostavilo i popis tvrtki koje su do sada predale svoje završno izvješće: Termoplin d.d. Varaždin, Zara Hrvatska d.o.o., Zagrebačka pivovara d.o.o., Privredna banka Zagreb d.d., TDR d.o.o., APIS IT d.o.o., OMCO Croatia d.o.o., Končar-Energetski transformatori d.o.o., Zajedničko društvo Siemens AG I Končar d.d., ENIKON Aerospace d.o.o., HOSPIRA ZAGREB d.o.o., ISTARSKI VODOVOD d.o.o., TRGOVINA KRK d.d. i Končar – Distributivni i energetski transformatori d.d., Zagreb.

Izvor – energetskipregledvelikihpoduzeca.eu