Za energetsku obnovu zgrade dovoljna suglasnost većine stanara

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

energetski-certifikat

Vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog Zakona o energetskoj učinkovitosti prema kojem za energetsku obnovu zgrade i sklapanje ugovora o energetskoj usluzi više nije potrebna suglasnost svih suvlasnika, već je dovoljna suglasnost natpolovične većine. Razlog donošenja Zakona je usklađivanje s direktivama Europske unije, a za cilj ima određivanje i postizanje ušteda neposredne i primarne energije i to primjenom mjera energetske učinkovitosti, a sve kako bi se dostigao cilj povećanja energetske učinkovitosti Europske unije za 20% do 2020. godine i olakšao put daljnjim poboljšanjima energetske učinkovitosti nakon 2020. godine.

Energetska usluga je posao gdje određena tvrtka ulaže vlastita sredstva u poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, na primjer izolaciju zidova, stanar zbog tog ulaganja ima smanjen račun za energiju, a tu uštedu plaća. Plaćanje uštede je račun za energiju, odnosno ušteda se tretira kao energent, i plaća se račun za ostvarenu uštedu. Na taj način je trošak uštede reguliran i Uredbom o ugovaranju energetske usluge za javni sektor, gdje je propisano da se energetska usluga plaća na isti način kao i plin, struja, voda i drugi troškovi. Ti troškovi se ne plaćaju iz pričuve, nego su redovni troškovi energije. Kako bi bili sigurni da stanarima troškovi sigurno neće rasti, posebno se navodi da: poduzetnik ulaže isključivo svoja sredstva, da naknada za uštedu ne može biti veća od ostvarene uštede i to za svakog stanara pojedinačno, te ako se ušteda ne ostvari, stanar nije ništa dužan platiti, i ta se obveza ne može izbjeći, na primjer obračunom otkupa neamortiziranog dijela ulaganja ili drugo. Ulaganje u povećanje energetske učinkovitosti u takvom slučaju isključivo je obveza tvrtke, a stanar plaća jednak ili manji račun za energiju u odnosu na situaciju u kojoj takvog ulaganja nema. Kako bi se osigurala dodatna sigurnost, svaki stanar može zatražiti potvrdu ostvarenja uštede od Nacionalnog koordinacijskog tijela.

Energetska obnova zgrade odnosi se na izvođenje radova kojima se poboljšava energetsko svojstvo zgrade. Provodi se prema nacionalnim programima, u kojima se određuju korisnici sredstava i drugi detalji vezano uz provedbu programa obnove. Suvlasnici mogu ugovoriti energetsku obnovu i bez korištenja sredstava iz programa.

Kako bi se ostvarila zaštita svih suvlasnika, a ujedno omogućilo jednostavno, ekonomično i brzo rješavanje potencijalnih sporova, Vlada predlaže mogućnost za svakog suvlasnika da zatraži provjeru ostvarivanje zajamčene uštede od Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost. To bi tijelo, prema Vladinu prijedlogu, bilo središnje mjesto za koordinaciju svih aktivnosti na području energetske učinkovitosti.

Ministar gospodarstva kaže da je prihvaćanje Vladinih prijedloga pospješilo investicije i ulazak privatnog kapitala na tržište energetske obnove zgrada.

Zakon predviđa i uvođenje sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije te obveze osiguravanja funkcioniranja takvog sustava. Očekuje se da će to omogućiti praćenje rezultata provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i izvještavanje Europske komisije o ostvarenju ciljeva.

izvor i slika – Ministarstvo gospodarstva