Za koje zgrade je energetski certifikat obvezan?

energetski certfikat zgrada
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Koje zgrade moraju biti energetski certificirane?

Energetsko certificiranje moraju proći zgrade javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna cjelina koristi za javnu namjenu i čija ukupnu korisna površina je veća od 500 m², odnosno veća od 250 m² (nakon 9. srpnja 2015.) kao i svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:

 1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
 2. sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (na primjer đački, studentski domovi, domovi umirovljenika, radnički domovi, dječji domovi, zatvori, vojarne i slične) za koje se načelno radi jedan zajednički certifikat, ali mogu posjedovati i zasebne energetske certifikate

B.1. nestambene zgrade:

 1. uredske, administrativne i ostale poslovne zgrade slične namjene,
 2. školske, vrtići, sveučilišne i fakultativne zgrade te zgrade drugih odgojnih i obrazovnih ustanova,
 3. zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi, npr bolnice, klinike, itd.,
 4. hoteli i restorani, hosteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, (što obuhvaća i apartmani),
 5. dvorane i ostale sportske građevine,
 6. zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
 7. druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (na primjer – zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, gdje A+ predstavlja energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

 1. Zgrade s rokom uporabe do dvije godine
 2. Zgrade predviđenje za održavanje vjerskih obreda
 3. Zgrade s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2,
 4. Industrijske zgrade, radionice, nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama,

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno ni za izdavanje uporabne dozvole, ako je zahtjev podnesen radi  izdavanja uporabne dozvole za:

 • Građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog prije 1. listopada 2007.,
 • Građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.,
 • Građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi,
 • Građevinu koju je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja,
 • Građevinu čiji je akt za građenje uništen.

Odgovori