energetski certfikat zgrada

Za koje zgrade je energetski certifikat obvezan?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Koje zgrade moraju biti energetski certificirane?

Energetsko certificiranje moraju proći zgrade javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna cjelina koristi za javnu namjenu i čija ukupnu korisna površina je veća od 500 m², odnosno veća od 250 m² (nakon 9. srpnja 2015.) kao i svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:

 1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
 2. sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (na primjer đački, studentski domovi, domovi umirovljenika, radnički domovi, dječji domovi, zatvori, vojarne i slične) za koje se načelno radi jedan zajednički certifikat, ali mogu posjedovati i zasebne energetske certifikate

B.1. nestambene zgrade:

 1. uredske, administrativne i ostale poslovne zgrade slične namjene,
 2. školske, vrtići, sveučilišne i fakultativne zgrade te zgrade drugih odgojnih i obrazovnih ustanova,
 3. zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi, npr bolnice, klinike, itd.,
 4. hoteli i restorani, hosteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, (što obuhvaća i apartmani),
 5. dvorane i ostale sportske građevine,
 6. zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
 7. druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (na primjer – zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, gdje A+ predstavlja energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

 1. Zgrade s rokom uporabe do dvije godine
 2. Zgrade predviđenje za održavanje vjerskih obreda
 3. Zgrade s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2,
 4. Industrijske zgrade, radionice, nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama,

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno ni za izdavanje uporabne dozvole, ako je zahtjev podnesen radi  izdavanja uporabne dozvole za:

 • Građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog prije 1. listopada 2007.,
 • Građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.,
 • Građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi,
 • Građevinu koju je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja,
 • Građevinu čiji je akt za građenje uništen.

Odgovori